Ocelové pruty mříže
  • plné profily(!) - plochá ocel 20 x 8 a 20 x 5 třídy 11
  • pruty jsou ustaveny ve dvojicích za sebou a spojeny nýty o 6 mm
Vodicí profily
  • válcovaný "U" profil 40 x 20 x 2 třídy 11373 sestavený jako obvodový rám
  • horní a spodní "U" profil působí jako vedení pro posuv mříže
  • boční profil je určen k uzamykání
Použit je rozvorový zámek, jehož táhla se zasouvají do ok umístěných v bočním "U" profilu, sloužícímu k uzamykání.
Nůžková mříž splňuje požadavky bezpečnostní třídy 3 podle ČSN P ENV 1627.shrnovací mříž