SEKČNÍ VRATA Evo

  • zcela nové řešení výměny starých vrat bez nutnosti zednických úprav
  • technologie využívající stávající zárubně vrat
  • výrazné zjednodušení práce a finanční úspora
Reportáž z pořadu Auto Moto Revue
NOVÁ VRATA DO STARÉ GARÁŽE

V minulosti bylo nejrozšířenější variantou uzavírání garáží – křídlová ocelová nebo dřevěná vrata. V současnosti však díky svým technickým možnostem a optimální ceně na trhu jednoznačně dominují vrata sekční. Sekční vrata se v zásadě osazují v interiéru garáže, kde potřebují minimálně cca 80 mm široké ostění a obdobné nadpraží. Při rekonstrukci stávajících rodinných domů a budov s plechovými křídlovými vraty a jejich nahrazení za modernější a vhodnější sekční vrata však vzniká problém nutnosti zednických úprav stavebního otvoru, spočívající většinou ve vybourání zárubně plechových vrat a zapravování otvoru. Jde sice o drobnou zednickou práci, ale dojde při ní většinou k porušení fasády a následné nutnosti opravy ve větším měřítku. To vše může výměnu vrat výrazně prodražit a organizačně i časově zkomplikovat.


Nové řešení využívá stávající ocelové (dřevěné) zárubně původních vrat pro kotvení vodících kolejnic a z exteriéru ji překrývá, takže výměna původních vrat se výrazně zjednoduší jak potřebným rozsahem prací a finanční úsporou (nemusí se vybourat původní zárubeň a následně opravovat fasáda), tak časovou rychlostí výměny. Stávající vratová křídla se jen vysadí, odřežou se panty a z exteriéru se osadí nosný rám vodících kolejnic nových sekčních vrat, který stávající zárubeň z exteriéru opticky překryje.


Sekční vrata TRIDO Evo jsou vyráběny do šířky 3000 mm a výšky 2300 mm.


JEDINEČNÉ ROZŠÍŘENÍ IMITACÍ DŘEVA

Mít okna, dveře i vrata ve stejném designu je snem téměř každého, kdo staví či opravuje rodinný dům.

MY HO UMÍME SPLNIT!

S okamžitou platností rozšiřujeme nabídku „základních imitací“ dřeva o „rozšířené imitace a barvy“.

Přehled dekorů:

Bergkiefer 3069041-167 Birke rosé F436-3031 Black Cherry 3202001-167
     
Eiche 3156003-167 Eiche 3167002-168 Eiche dunkel 2052089-167
     
Eiche hell 2052090-167 Eiche natur 3167011-167 Eiche rustikal 3149008-167
     
Golden Oak 2178001-167 Cherry amaretto F436-3043 Irish Oak 3211005-148
     
Macore 3162002-167 Mahagoni 2097013-167 Mooreiche 3167004-167
     

Nevada 2167010-167

 

Noce sorrento balsamico

F436-3042

Noce sorrento natur F426-2041

Nogal toscana 2167003-167 Nussbaum V 2178007-167 Oregon 1192001 - 167
     
Sapeli 2065021-167 Siena PN 49237 Siena PR 49233
     
Siera 2167009-167 Soft Cherry 3214009-195 Streifen douglasie 3152009-167
     
   
Winchester 49240